Λεκάνες Δαπέδου

ΛΕΚΑΝΗ FUTURA

ΛΕΚΑΝΗ SPRINT

ΛΕΚΑΝΗ TONIC

ΛΕΚΑΝΗ KARISMA

ΛΕΚΑΝΗ ΑΤΗΕΝΑ

ΛΕΚΑΝΗ PROMO-SAGRA